Komunikator dla osób niepełnosprawnych
System Sensor Pic

Komunikatory alternatywne System Sensor Pic

Na tej stronie prezentujemy urządzenia zapewniające komunikację osobą niepełnosprawnym z otoczeniem. Dzięki tym komunikatorom osoba niepełnosprawna może komunikować się z rodziną, opiekunem. Komunikator ten jest przeznaczony przede wszystkim dla osób niepełnosprawnych cierpiących na częściowy lub całkowity paraliż kończyn górnych połączony lub nie z utratą mowy. To zespół urządzeń elektronicznych umożliwiający sterowanie komputerem, odbiornikiem telewizyjnym, dekoderem telewizyjnym, domofonem itp. Produkty firmy System Sensor to produkty polskie, ciągle dostosowywane do potrzeb oób niepełnosprawnych. a nad rozwojem czuwają osoby niepełnosprawne. To Oni wytyczają ścieżkę rozwoju produktu oraz są pierwszymi testerami urządzeń.

* * *

Komunikatorem, komputerem, telewizorem, dekoderem, tabletem, telefonem

można sterować za pomocą czujników:

* * *

- czujnik dotyku
- czujnik odbiciowy
- czujnika położenia gałki oka Tobii
- czujnik przepływu powietrza
- przełącznik

mac website builder

Komunikator alternatywny
System Sensor Pic

System Sensor Pic

Główne czynniki decydujące o możliwości zastosowania zestawu System Sensor Pic:

- możliwości motoryczne

Osoba niepełnosprawna może posługiwać się zestawem System Sensor, jeżeli posiada co najmniej jedną ruchomą część ciała bądź twarzy, którą może poruszać w sposób kontrolowany.  System może wykrywać ruch niemal każdej części ciała, np. powieki, ust, ręki, palca.

- możliwości wzrokowe

Użytkownik musi mieć na tyle dobry wzrok, aby być w stanie zobaczyć litery i symbole na monitorze komputera. Ponad to istotna jest zdolność do skupienia wzroku w jednym miejscu. Rozmiar symboli (liter, cyfr itd.) wyświetlanych na ekranie zależy od parametrów obrazu ustawionych w systemie operacyjnym komputera oraz od rozmiarów monitora. W przypadku osób z bardzo słabym wzrokiem może być niezbędne wyposażenie komputera w większy monitor bądź w skrajnych przypadkach - telewizor.

- możliwości intelektualne

Aby osoba niepełnosprawna niemówiąca mogła obsługiwać system, niezbędna jest umiejętność czytania i pisania lub dokonywania odpowiedniego wyboru, tj. poruszania sprawną częścią ciała w momencie, kiedy na ekranie podświetlany zostaje wybrany symbol.

Komunikator dla osób niepełnosprawnych niemówiących

Już dziś możesz przetestować komunikator

Komunikatory alternatywne System Sensor Pic

System Sensor to komunikator, który ułatwia komunikację osoby niepełnosprawnej z otoczeniem. Projekt ten jest przeznaczony przede wszystkim dla osób niepełnosprawnych, cierpiących na częściowy lub całkowity paraliż kończyn górnych. System umożliwiający sterowanie: telewizorem, dekoderem, komputerem, smartfonem. Komunikator dla osób niepełnosprawnych System Sensor Pic działa bardzo dobrze z urządzeniem Tobii. Pisanie tekstu, sterowanie odbiornikiem TV, dekoderem itp. oraz wywoływanie gotowych sekwencji tekstu za pomocą wzroku staje się banalnie proste, a przede wszystkim tanie.
Jeżeli chcesz przetestować aplikację komunikatora System Sensor Pic wystarczy ją pobrać ze strony www.systemsensor.pl w zakładce PLIKI/Pliki instalacyjne
- pobierz plik,
Program działa bez ograniczeń przez 4 minuty, po tym okresie należy go ponownie uruchomić i testować go przez kolejne 4 minuty.

Komunikator dla osób niepełnosprawnych niemówiących

Aplikacja komunikatora

System operacyjny
Windows lub Android

System Sensor Pic

Komunikator System Sensor Pic to zupełnie innowacyjne rozwiązanie do komunikacji dla osób niepełnosprawnych. Program można zainstalować na platformie Windows 7, Windows 8, Windows 8,1, Windows 10, Android od wersji 5 lub nowsze. Architektura procesora może być zarówno 32-bitowa bądź 64-bitowa a gniazda USB w wersji 2.0 lub 3.0. Komunikator jest wyposażony w wirtualne tablice oraz karty, które dowolnie możemy konfigurować i dopasowywać w zależności do potrzeb indywidualnych osób niepełnosprawnych. Dzięki takiemu rozwiązaniu posiadamy nieograniczone możliwości konfiguracji wyglądu komunikatora. Istnieje możliwość zdalnej konfiguracji programu za pomocą zdalnej pomocy komunikatora przez producenta systemu.
Poradniki komunikatora System Sensor Pic.

Komunikator dla osób niepełnosprawnych niemówiących

Komunikacja za pomocą
gałki oka - Tobii

System Sensor Pic

Do programu komunikatora System Sensor Pic/Tobi można podłączyć urządzenie Tobii. Ta konfiguracja programu z urządzeniem umożliwia sterowanie komputerem, telewizorem, dekoderem, klimatyzacją, oświetleniem, itp. za pomocą gałki oka. Jeżeli zdecydujemy się na takie rozwiązanie, to należy w ustawieniach programu wyłączyć skanowanie.
Jeżeli w programie jest wyłączone skanowanie to ramka karty ma kolor biały i przemieszcza się względem gałki oka.
Poradniki komunikatora System Sensor Pic.

Komunikator dla osób niepełnosprawnych niemówiących

Tobii

System Sensor Pic

Program oraz sterownik do Tobii

Sterownik do Tobii - pobierz sterownik

Program "Gaze Point" jest to program do kalibracji urządzenie Tobii. Aplikacja pracuje w tle podczas pracy z komunikatorem System Sensor Pic. Jest to niezbędne narządzie do połączenia Tobii z komputerem podobnie jak sterownik do Tobii - pobierz program Gaze Point

Poradniki komunikatora - System Sensor Pic.

Komunikator dla osób niepełnosprawnych niemówiących

Komunikacja za pomocą
gałki oka - Kamera HD

System Sensor Pic

Komunikatorem System Sensor Pic możemy sterować również za pomocą kamery internetowej LogiTech C-920 HD. W tym przypadku mamy do czynienia z klasycznym połączeniem dwóch aplikacji System Sensor Pic oraz System Sensor CAM. Jest to bardzo podobne rozwiązanie jak w przypadku komunikatora dla osób niepełnosprawnych System Sensor CAM. W tym rozwiązaniu wystarczy zaznaczyć w ustawieniu, który z kierunków ruchu gałki oka wybieramy do akceptacji wyboru wiersza czy kolumny. Mamy do wyboru w lewo, w prawo, w górę, w dół. Z doświadczenie zawodowego proponuję wybrać w lewo lub w prawo.
Poradniki komunikatora System Sensor Pic.

Komunikator dla osób niepełnosprawnych niemówiących

Kamera C920 HD

System Sensor Pic


Poradniki komunikatora System Sensor Pic.

Komunikator dla osób niepełnosprawnych niemówiących

Centralka komunikatora

System Sensor Pic

Centralkę komunikatora podłącza się bezpośrednio do gniazda USB komputera, centralka jest zasilana z gniazda USB komputera. Komunikator System Sensor Pic jest wyposażony w czujnik dotyku znajdujący.
Komunikator dla osób niepełnosprawnych niemówiących

Znaczenie diody LED
centralki komunikatora

System Sensor Pic

Centralka posiada trzy diody LED w kolorach:
- czerwona sygnalizyje podłączenie centralki do gniazda USB
- ziolona
a) sygnalizuje tryb pracy pilota
- LED świeci światłem ciągłym przez 1s jeżeli jest wysyłany sygnał sterujący do odbiornika tv, dekoder lub inne urządzenie;
b) tryb programowania pilota uniwersalnego centralki
- zielona świeci światłem ciągłym, czeka na sygnał z pilota oryginalnego odbiornika. Jak zacznie pulsować zielona dioda LED, należy lewym przyciskiem myszy kliknąć na odpowiednią kartę (ikonę) znajdującą się na tablicy programu System Sensor Pic.

Komunikator dla osób niepełnosprawnych niemówiących

Uniwersalny pilot w centralce

System Sensor Pic

Centralka komunikatora System Sensor Pic posiada uniwersalny pilot składający się z 84 przycisków, a każdy przycisk umożliwia zapisanie sygnału podczerwieni z dowolnego pilota.
Poradniki komunikatora Systemm Sensor Pic.

Komunikator dla osób niepełnosprawnych niemówiących

Reset komunikatora

System Sensor Pic

W dolnej części centralki (obudowy) umieszczony jest
mikroprzełącznik służący do resetu urządzenia.
Komunikator dla osób niepełnosprawnych niemówiących

Centralkę komunikatora
System Sensor X
można również podłączyć do programu System Sensor Pic

System Sensor Pic


Poradniki komunikatora Systemm Sensor Pic.
Komunikator dla osób niepełnosprawnych niemówiących

Komunikator jako ALARM

System Sensor Pic

Komunikator można użyć jako alarm i do tego celu nie musi być podłączony do komputera. Alarm włączy się kiedy osoba niepełnosprawna przytrzyma czujnik dotyku podłączony do centralki komunikatora na okres 3 sekund.
Dioda LED czerwona świeci światłem ciągłym wówczas kiedy program komunikatora System Sensor Pic jest wyłączony (brak komunikacji) a pulsuje co 1 sekundę kiedy komunikator jest podłączony do komputera a program System Sensor Pic jest uruchomiony (jest komunikacja).
Uwaga
Czujnik należy podłączyć do centralki przed podłączeniem jej do gniazda USB komputera lub zasilacza (DC5V). Należy zwrócić szczególną uwagę na przewód od czujnika, przewód ten nie może mieć kontaktu
z człowiekiem nawet przez ubranie.
Przewód ten powinien swobodnie leżeć na łóżku, stoliku lub nadmiar jego powinien swobodnie zwisać nie mając kontaktu z człowiekiem.
Jeżeli przewód czujnika będzie miał przypadkowy kontakt z ciałem człowieka to czujnik z przewodem będzie wprowadzał zakłócenia, a efektem tego będzie błędna praca centralki komunikatora.


Poradniki komunikatora Systemm Sensor Pic.